Privacy policy

Fabrique Fantastique Privacyverklaring

Laatste update: Juni 2019

 • Producten van Fabrique Fantastique
 • Fabrique Fantastique intentieverklaring

Fabrique Fantastique biedt diensten van entertainment, informatie en events ongeacht het platform (bijvoorbeeld websites, applicaties), waarbij we op zo’n gepersonaliseerd mogelijk manier onze content aan jou beschikbaar stellen om je te vermaken, je te laten ontspannen of om meer betrokkenheid bij jou te creëren (hierna “Diensten”). De Diensten omvatten gepersonaliseerde content en reclame, alsook het delen van de data binnen Fabrique Fantastique zoals in de Privacyverklaring omschreven. Op deze manier willen we jou binnen Fabrique Fantastique bijvoorbeeld beter leren kennen en de door jou gekozen Diensten afstemmen op jouw persoonlijke voorkeuren.

Als we verwijzen naar onze “content”, bedoelen we alle teksten, beeld- en geluidsdragers, merken, beeldmerken, namen en andere inhoud die we jou beschikbaar maken, al dan niet interactief. Onze content kan soms ook content bevatten die onder eigendom en controle is van derde partijen, maar die wij beschikbaar mogen stellen aan jou.

Deze Diensten vind je terug in onderstaande merken:

Ridder Muis, BIM, Heinz, Tuinman Tim, Studio Fantastique, Fabrique Smart Distribution.

Binnen Fabrique Fantastique nemen we de privacy rechten en de verwachtingen van onze gebruikers ter harte. Dat betekent dat we handelen conform de privacywetgeving. Zo doen we bijvoorbeeld ons uiterste best om jou in deze privacyverklaring in heldere en duidelijk taal uit te leggen welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor wij deze gebruiken en wat jouw rechten in dit verband zijn. De gebruiker en zijn vertrouwen staan bij ons centraal. Daarom streven wij er binnen Fabrique Fantastique naar conform de privacywetgeving tegemoet te komen in jouw rechten inzake de verwerking van persoonsgegevens en jou hierbij in de driver’s seat te plaatsen.

We raden jou aan om deze Privacyverklaring grondig door te nemen.

PRIVACYVERKLARING

 • Inleiding
 • Contactgegevens
 • FF-account
 • Beperkte privacyverklaring en contactgegevens
 • Welke categorieën persoonsgegevens verzamelen wij?
  • Basisgegevens en andere persoonsgegevens
  • Betaalgegevens
  • Informatie over jouw gebruik van de Diensten
  • Informatie over de app(s) van Fabrique Fantastique
  • Informatie over reacties op e-mails
  • Informatie naar aanleiding van contact met jou
  • Informatie die door de gebruikers zelf wordt geplaatst
 • Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?
  • Omdat het noodzakelijk is om de overeenkomst tussen ons uit te voeren:
 • Aan wie geven wij deze persoonsgegevens eventueel door?
  • Met leveranciers
 • Internationale doorgifte van persoonsgegevens
 • Beveiliging van persoonsgegevens
 • Bewaartermijn
 • Op welke manier verzamelen we persoonsgegevens?
  • Gegevens die je aan ons meedeelt
 • Wat zijn jouw rechten?
  • Recht van toegang
 • Minderjarigen
 • Wijzigingen van de Privacyverklaring
 • Divers

Binnen Fabrique Fantastique vinden we het belangrijk leuke games aan te bieden op elke plaats en ieder moment. Daarnaast vinden we het net zo belangrijk te werken aan een dienst op jouw maat. Een ervaring waarbij jij in de driver’s seat zit. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle Diensten die worden aangeboden door Fabrique Fantastique en beschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe deze worden gebruikt.

De Belgische onderneming Fabrique Fantastique, met maatschappelijk zetel te 2500 Lier, Sterrenstraat 48, met ondernemingsnummer 0543.526.929. Email: info(@)fabriquefantastique.be

Om ten volle van de sites of apps van onze merken te kunnen genieten maak je een FF-account aan.

Fabrique Fantastique verzamelt de volgende persoonsgegevens:

 • (basis)persoonsgegevens
 • Betaalgegevens
 • Informatie nav. contact
 • Informatie/reactie van gebruikers
 • Informatie van de apps
 • Gebruik van de dienst
 • Dienstverlening
 • Personalisatie & interactie
 • Verbetering van de diensten
 • Direct marketing
 • Bescherming belangen
 • Facturatie
 • Delen binnen de onderneming
 • Klantenbeheer
 • Wettelijke verplichting
 • Recht op informatie
 • Recht op inzage
 • Recht van verbetering
 • Recht van wissing
 • Recht van beperking
 • Recht van bezwaar
 • Recht op overdraagbaarheid
 • Het recht om jouw toestemming in te trekken
 • Recht om een klacht in te dienen
 • Per post : Fabrique Fantastique, Sterrenstraat 48, 2500 Lier
 • Vie email : info(@)fabriquefantastique.be
 • Opzet en onderhoud (miv. Proactief verhelpen van problemen) van de Dienst
 • Gebruik van persoonsgegevens voor facturatiedoeleinden
 • Personalisatie, contact en interactie met jou binnen de door jou gekozen Dienst op basis van de persoonsgegevens en het gebruik dat je maakt van de Diensten, waaronder locatiegegevens voor zover dit kadert binnen de Dienst. Fabrique Fantastique streeft ernaar de Diensten die ze aanbiedt zo relevant mogelijk te laten zijn voor jo u. Zo houdt Fabrique Fantastique een profiel bij op basis van het gebruik dat je maakt van de Diensten om een beeld te krijgen van jouw vermoedelijke interesses. Op basis van deze interesses kan Fabrique Fantastique de advertenties, content en de beleving aanpassen voor verschillende groepen gebruikers. Zo kan je als gebruik bijvoorbeeld opgenomen worden in een bepaalde categorie, zoals ‘vrouwen in de leeftijdscategorie van 18 tot 25 jaar, interesse in games’. Deze groep krijgt andere content – aanbevelingen en advertenties te zien dan een andere groep met andere leeftijden en interesses.
 • Indien je voor een van onze Diensten kiest, zullen wij jouw persoonsgegevens delen binnen de onderneming, voor alle doeleinden van Fabrique Fantastique zoals hier omschreven. In dit geval bedoelen wij met verwijzing naar ‘Diensten’ tevens alle diensten en producten van deze onderneming omvatten. In dit geval verlangen we van de onderneming dat ze de verklaring volgen. Zo worden jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruik om jou binnen de onderneming beter te leren kennen en de door jou gekozen Diensten te personaliseren.
 • Om eventuele vragen naar ondersteuning of informatie in verband met Fabrique Fantastique of de Diensten te beantwoorden;
 • Voor andere doeleinden voor zover strikt noodzakelijk is om de Dienst te kunnen verlenen.
  • Op grond van ons eigen gerechtvaardigd belang als onderneming
 • Klantenbeheer;
 • Om jou over de Diensten van de onderneming heen beter te leren kennen
 • Om een beter inzicht te krijgen in de Diensten die we aanbieden (bv. Aan de hand van analytische tools die op individueel niveau technische kenmerken van de door jou bekeken filmpjes of reclame, technische issues of aanvragen registeren, of de ervaring voor games en reclame registeren), deze te verbeteren en algemene trends te identificeren.
 • Om Diensten die jij gekozen hebt te personaliseren op basis van de door jou niet-verplicht in te geven persoonsgegevens anders dan jouw gebruik van de Dienst;
 • Om jou op de hoogte te houden van reclame met betrekking tot eigen gelijkaardige producten en Diensten van Fabrique Fantastique, of bijvoorbeeld om jou te laten weten wanneer je actie moet ondernemen om jouw account actief te houden;
 • Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen en om beveiliging te verbeteren;
 • Om de rechten en eigendommen van Fabrique Fantastique te beschermen, waaronder de handhaving van onze privacyverklaring alsook van onze gebruiksvoorwaarden.
  • Op grond van een wettelijke verplichting
  • Enkel mits jouw uitdrukkelijke toestemming;
  • Zakelijk overdrachten
  • Andere met toegang tot je FF-account
  • Adverteerders
  • Delen op of met sociale media sociale pug-ins:
  • Gegevens die we verzamelen op basis van jouw gebruik van de Dienst
  • Gegevens die we van derden verkrijgen
  • Recht van verbetering
  • Recht van wissing
  • Recht van beperking
 • Doorgifte en eigen commercieel gebruik van jouw persoonsgegevens door derde entiteiten buiten de onderneming;
 • Om op de hoogte gehouden te worden van reclame met betrekking tot niet-gelijkaardige producten en Diensten van Fabrique Fantastique.
 • Gebruik van locatiedata om jouw push notifications te sturen;
 • Wanneer de persoonsgegevens volgens jou niet correct zijn en dit gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van deze persoonsgegevens na te gaan;
 • Wanneer de verwerking onrechtmatig is maar jij de data niet wil laten wissen;
 • Als jij van oordeel bent dat ons gerechtvaardigd belang ongegrond is, gedurende de termijn die nodig is om de afweging te verifiëren. Jouw persoonsgegevens blijven in dergelijk geval wel bewaard, maar zullen door Fabrique Fantastique enkel nog gebruikt worden in beperkte gevallen (na jouw toestemming, als noodzakelijk voor deze verdediging in rechte …)
  • Recht van bezwaar
 • Wanneer de verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang;
 • Ingeval van profilering op basis van niet-verplicht in te geven persoonsgegevens anders dan jouw gebruik van de Dienst, of
 • In geval van direct marketing (met inbegrip van profilering voor dit doeleinde)
  • Recht op overdraagbaarheid
  • Voor zover de verwerking op toestemming is gebaseerd, het recht om jouw toestemming ten allen tijde in te trekken;
  • Recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Fabrique Fantastique verzamelt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Je hebt de volgende rechten inzake het gebruik van jouw persoonsgegevens:

Als je een vraag hebt over de Diensten of over deze Privacyverklaring, kan je op volgende wijze contact met Fabrique Fantastique opnemen:

Fabrique Fantastique bewaart jouw naam, voornaam, adres, emailadres, geboortedatum, postcode en geslacht (hierna “basisgegevens”) en andere persoonsgegevens die je opgeeft als je jou registreert voor een FF-account, een actie, wedstrijd, .... Bij de registratieprocedure is aangegeven of de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven of niet. Waar basisgegevens verplicht in te geven zijn, kan je de registratieprocedure niet voltooien indien je de gevraagde informatie niet opgeeft.

Als er een betaling moet plaatsvinden, laat Fabrique Fantastique – via de partij die namens haar de betalingen regelt – informatie opslaan over (de wijze van) facturatie en betaling voor de Dienst (bijvoorbeeld creditcardgegevens of bancaire gegevens bij een volmacht tot automatische incasso).

Wij verzamelen gegevens die wij ontvangen wanneer je onze Diensten gebruikt. Bijvoorbeeld: welke onderdelen je bekijkt, pagina’s die je bezoekt; de functies die je gebruikt, de kwaliteit van de filmpjes die je bekijk … Fabrique Fantastique kan ook meer algemene informatie verzamelen zoals IP-range, type OS, type browers, taal, referrer, …

Bij gebruik van de app(s) van Fabrique Fantastique op een mobiel apparaat, kan de unieke identificatiecode van dat apparaat worden vastgelegd. Fabrique Fantastique kan ook het gebruikte type apparaat of de versie van het gebruikte besturingssysteem vastleggen. Fabrique Fantastique kan vastleggen hoe en waar de app gebruikt wordt en waar deze is gedownload (informatie over de locatie).

Als Fabrique Fantastique je e-mails verstuurt, kan informatie worden verzameld over de manier waarop je reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren at de e-mail wordt geopend of op de links die erin staan wordt geklikt. Dit bijvoorbeeld om te kijken in hoeverre de boodschap relevant wordt ervaren en onze Dienst hierop af te stemmen. 

Bijvoorbeeld als je een vraag stel per e-mail of op een andere manier contact opneemt met ons.

Fabrique Fantastique kan gebruik maken van de informatie of reacties die je plaats op de app of websites.

Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Als je hier niet mee akkoord gaat, dan kunnen wij jou de Dienst helaas niet leveren:

Bepaald gebruik van jouw persoonsgegevens door Fabrique Fantastique kadert in ons legitiem belang als onderneming om het gepersonaliseerd aanbod te versterken. In dit verband verwerken wij jouw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 In bepaalde omstandigheden is Fabrique Fantastique wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te verwerken, bv. Met betrekking tot het opstellen en de bewaring van facturen.

We maken gebruik van andere bedrijven, tussenpersonen of dienstverleners (“Leveranciers”) om bepaalde diensten namens ons uit te voeren of ons te helpen bij de levering van Diensten aan jou. We gebruiken bijvoorbeeld Leveranciers om marketing-, communicatie-, infrastructuur- en IT-diensten te leveren, om onze service te personaliseren en optimaliseren, creditcardgegevens te verwerken en fraude bij creditcard-transacties of andere betalingsmethoden te beperken, klantenservice te leveren, schulden in te vorderen, gegevens te analyseren en verbeteren (ook gegevens over interacties van de gebruiker met onze Diensten), en gebruikers-enquêtes te verwerken en te beheren, en onze activiteiten bijvoorbeeld te controleren in het kader van een audit. Het is mogelijk dat deze Leveranciers bij het verlenen van degelijk diensten toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens of andere informatie.

We behouden ons het recht voor om in verband met welke reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen dan ook, gegevens over te dragen, waaronder ook persoonsgegevens, mits de ontvangende partij ermee instemt om je persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig onze Privacyverklaring.

Als je je FF-account deelt met andere of hun op een ander manier toegang verleent tot je account, zullen zij je gegevens kunnen zien, waaronder bepaalde gevallen ook persoonsgegevens, zoals je geschiedenis en accountgegevens.

Verder kunnen we bepaalde gegevens delen met onze partners, zoals adverteerders. We kunnen deze gegevens bijvoorbeeld aan hen meedelen om hen informatie te versturen over het algemeen gebruik van de Diensten.

Functies voor sociale netwerksites: Met onze functies voor sociale netwerksites kun je informatie, zoals bijvoorbeeld welke games je speelt en welke je aanbeveelt, delen.

Als aanvulling op onze sociale functies kan Fabrique Fantastique op bepaalde locaties sociale plug-ins bevatten, waaronder de plug-ins die worden aangeboden door Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram en Google+, zodat je op deze platforms informatie kunt delen. Omdat deze plug-ins worden uitgevoerd door de sociale netwerken zelf, gelden hiervoor hun gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring. Door je voor onze Diensten aan te melden via sociale netwerksites, deel je bepaalde informatie met deze derden.

Verder zal Fabrique Fantastique jouw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Fabrique Fantastique geeft bepaalde gegevens door aan entiteiten in landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dergelijke gevallen verbindt Fabrique Fantastique zich ertoe enkel verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers aan te stellen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving voldoende garanties bieden inzake beveiliging en bescherming van persoonsgegevens (naar landen waarvoor een adequaatsheidsbeslissing bestaat of naar entiteiten die de standaardclausules van de Europese Commissie hebben getekend of die waar relevant tot het Privacy Shield programma in de de VS zijn toegetreden).

Wij hechten belang aan de beveiliging van jouw persoonsgegevens. We maken dan ook gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om jouw persoonsgegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo bewaren wij persoonsgegevens die je met ons deel op computersystemen die beperkte toegang hebben en in beveiligde gebouwen zijn ondergebracht.

Het is jouw verantwoordelijkheid om het wachtwoord dat wordt gebruikt om je accounts en je persoonsgegevens te beschermen, geheim te houden. Als je een computer deelt met anderen, dien je uit te loggen voordat je de Dienst verlaat om toegang tot je gegevens te beschermen tegen toegang door latere gebruikers.

We houden jouw gegevens bij voor de duurtijd die noodzakelijk is in het kader van de doeleinden in deze Privacyverklaring.

 

Om van bepaalde Diensten te kunnen gebruik maken, zal je een FF-account dienen aan te maken. Bij het aanmaken van een FF-account zal je gevraagd worden om de Basisgegevens te verstrekken. Ook indien je je opgeeft voor bijvoorbeeld een speciale actie, promotie of wedstrijd, zal je gevraagd worden om bepaalde gegevens te verstrekken. Daarnaast zullen wij je gegevens verzamelen als je met ons in contact treedt, bijvoorbeeld als je een e-mail stuurt met vragen over onze Diensten of als Fabrique Fantastique je de mogelijkheid geeft om bepaalde beoordelingen te schrijven of als je ons op een andere manier informatie geeft bij het gebruik maken van onze Diensten.

We verzamelen gegevens over hoe je onze Diensten gebruikt evenals gegevens over je computer of andere apparaten die je gebruikt om toegang te krijgen tot onze Diensten. Op deze manier kunnen we onze Diensten toespitsen op jouw noden en interesses.

Indien je een FF-account aanmaakt, heb je de mogelijkheid om in te loggen via jouw account van een sociale netwerksite. Op die manier halen wij gegevens via jouw profiel (deze gegevens kunnen het volgende omvatten: je profielfoto, je lijst met vrienden, je gebruik van de sociale netwerksite, je openbare gegevens, je e-mailadres) op die sociale netwerksite binnen voor jouw FF-account. Indien je gebruik maakt van sociale netwerkfuncties die aanwezig zijn op onze websites, kan Fabrique Fantastique bepaalde informatie ontvangen van het betreffendesociale netwerk, met name gegevens die door jou publiekelijk gedeeld worden via de sociale netwerksite. We kunnen de gegevens die we verzamelen ook aanvullen met informatie van commerciële partners van Fabrique Fantastique, zowel van online of offline verstrekkers van gegevens. Wij kunnen deze gegevens gebruik voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze Privacyverklaring ten voordele van een gepersonaliseerde Dienst.

We vinden het belangrijk dat je onze Diensten kan gebruiken waar en wanneer je maar wil, maar vinden het net zo belangrijk te werken aan een Dienst op jouw maat. Een ervaring waarbij jij in de driver’s seat zit. Je gegevens gemakkelijk aanpassen en beheren.

Fabrique Fantastique informeert jou graag over jouw rechten in het kader van ons gebruik van jouw persoonsgegevens.

Je hebt het recht om informatie te krijgen over of er al dan niet persoonsgegevens van jou verwerkt worden, en waar dit het geval is om hier toegang toe te krijgen.

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of verbeteren. Als je van mening bent dat informatie die wij over jou bijhouden onvolledig, onjuist, ongepast of verouderd is, laat het ons dan weten. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om in bepaalde gevallen wissing van de jou betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. Zo bijvoorbeeld wanneer het gebruik van jouw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd en jij jouw toestemming hebt ingetrokken, wanneer deze data moet gewist worden omwille van een wettelijke verplichting, wanneer data ten onrechte is verwerkt, of wanneer het leveren van diensten aan kinderen op toestemming is gebaseerd.

Je hebt het recht om in bepaalde gevallen de verwerking van de jou betreffende persoonsgegevens te beperken. Zo bijvoorbeeld:

Je hebt het recht om in bepaalde gevallen, op grond van jouw specifieke situatie, bezwaar uit te oefenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld:

Je hebt het recht om in bepaalde gevallen de jou betreffende persoonsgegevens, die je zelf aan Fabrique Fantastique hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

De verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen die de minimumleeftijd voor geldige toestemming in dit verband (zoals bepaald door nationaal recht) nog niet bereikt hebben, is onderworpen aan de tussenkomst van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s). De ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) van de gebruiker die deze leeftijd nog niet heeft bereikt, dienen in het belang van deze gebruiker deze Privacyverklaring te lezen en de gebruiksvoorwaarden van Fabrique Fantastique te aanvaarden, en zullen namens deze gebruik zijn of haar rechten als betrokkene uitoefenen.

Minderjarige personen ouder dan 16 jaar mogen zich aanmelden zonder toestemming van een ouder of wettelijke voogd voor een FF-account; toch raden we je in dit geval aan om de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers te betrekken bij het lezen en goedkeuren van deze Privacyverklaring.

Fabrique Fantastique raadt ouders en wettelijke vertegenwoordigers aan om toezicht te houden op het gebruik dan een minderjarige maakt van de Diensten en om deze minderjarigen bewust te maken van de verwerking van hun persoonsgegevens op grand van deze Privacyverklaring.

We zullen zo nu en dan deze Privacyverklaring aanpassen bijvoorbeeld in het kader van verandering van onze Diensten. Wanneer wij veranderingen aan de Privacyverklaring openbaar maken, veranderen we de datum van de ‘laatste update’ bovenaan het document en geven wij jou ook mee wat er allemaal gewijzigd werd. Bij belangrijke wijzigingen in de Privacyverklaring of in de manier waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, zullen wij je op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden of je een kennisgeving sturen via e-mail.

Op deze Privacyverklaring is Belgisch recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot deze Privacyverklaring vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Nederlandstalige hoven en de rechtbanken te Antwerpen.